نصب JDK 1.7 روی Ubuntu

برای نصب JDK روی ubuntu ابتدا باید فایل های Binary رو از سایت اوراکل دریافت کنید:

من اینجا از Ubuntu 14.04 64-bit استفاده
کردم

اگر که شما در حال حاضر فایل زپیپ مربوطه رو دانلود کردید, مراحل زیر رو دنبال کنید

دستور زیر رو برای unzip کردن فایل و آماده سازی نصب اجرا کنید:

tar -xvf ~/مسیر فایل دانلود شده
sudo mkdir -p /usr/lib/jvm/jdk1.7.0
sudo mv jdk1.7.0_03/* /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/

دستور های زیر رو برای مرحله نصب اجرا کنید:

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0/bin/java" 1
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0/bin/javac" 1
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0/bin/javaws" 1

بعد از کامل شدن نصب ,environment variable هارو همانطور که در پایین گفته شده set کنید:

مسیر سیستم Path file /etc/profile رو مانند دستور زیر باز کنید و تغییر دهید:

sudo gedit /etc/profile

مقادیر زیر رو در آخر فایل اضافه کنید:

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.7.0
PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin
export JAVA_HOME
export JRE_HOME
export PATH

اجرا نشدن adb بعد از اضافه شدن Android ADB به Environmet Variable های لینوکس

اخیرا یکی از دوست هام با سیستم عامل Ubuntu مشکلی پیدا کرده بود به این صورت که بعد از اضافه کردن ADB به مسیر سیستم, باز هم نمیتونست دستور
adb رو از هرجایی توی Terminal اجرا کنه.Screenshot from 2014-05-09 11:21:53

اول برای اطمینان از اینکه مسیر adb به environment variable ها اضافه شده باشه دستور زیر رو توی Terminal اجرا کردم

sudo gedit ~/.bashrc

 Screenshot from 2014-05-09 10:30:12

همونطور که توی تصویر زیر مشاهده میکنید مسیر های adb به درستی اضاف شدن و اصولا دستور adb باید توی ترمینال اجرا شه:

Screenshot-from-2014-05-09-103103

اما سیستم عامل پیغامی مبتنی بر اینکه این فایل وجود نداره رو نمایش میداد.

مشکل از اینجا بود که Android ADB یک فایل اجرایی 32bit بود و سیستم عامل دوست من 64bit.

با توجه به آموزسی که توی سایت گوگل در زمینه آماده سازی محیط برنامه نویسی اندروید داده شده بود باید پکیج ia32libs روی سیستم عامل های 64bit نصب شه تا بتونیم بعضی از فایل های اجرایی 32bit رو روی 64bit اجرا کنیم, برای اینکار میتونیم از دستور زیر استفاده کنیم:

sudo apt-get install ia32-libs

Screenshot from 2014-05-09 10:32:13

بعد از تمام شدن مراحل نصب سیستم رو restart میکنیم, و adb به خوبی اجرا میشه.

حالا سیستم عامل آمادست برای برنامه نویسی اندروید و استفاده از Android SDK.